БРСП Автоелектроника

Image

БРСП ”Автоелектроника” е съвместно предприятие, създадено през 1986 г., като единствен производител на електронни модули и микропроцесорни системи за автомобили за бившия руски и източноевропейски пазар. Днес БРСП ”Автоелектроника” е насочена към високите технологии за производство на конкурентни изделия за вътрешния и външен пазар. За целта разполагаме с висококвалифицирани специалисти, опитен персонал и старателно подбрани контрагенти в създаването и производството на нови продукти и изделия.

Имаме няколко специализирани производствени участъци, огромна площ, оборудване и всички специфични условия за ОЕМ и серийно производство на електронни изделия, пътни сигнални лампи, пластмасови детайли и други.