ПЪТНИ СИГНАЛНИ ЛАМПИ С ЦИЛИНДРИЧНА ЛЕЩА - OMNIFLASH

D1R Постоянно светеща / мигаща, с крушка с нажежаема жичка, с фотодатчик, с два скрити ключа, с червени лещи, консумация до 115mA / 40 mA
D1Y Постоянно светеща / мигаща, с крушка с нажежаема жичка, с фотодатчик, с два скрити ключа, с жълти лещи, консумация до 115mA / 40 mA
LD1Y Постоянно светеща / мигаща, със светодиоди, с фотодатчик, с два скрити ключа, с жълти лещи, консумация до 60mA / 40 mA
АDR Мигаща, със светодиоди, без фотодатчик, с двупозиционен външен ключ, с жълти лещи, консумация до 40mA

ПЪТНИ СИГНАЛНИ ЛАМПИ С ПЛОСКА ЛЕЩА - EUROFLASH

Тип А Постоянно светеща, с крушка с нажежаема жичка, с фотодатчик, с трипозиционен ключ, режими на работа “слънце” /без фотодатчик/ и “луна”
/с фотодатчик/, светодиодна индикация за захранването и за понижаване напрежението на батерията,с червени лещи, консумация до 120mA
Тип А1 Постоянно светеща, с крушка с нажежаема жичка, с фотодатчик, скрит ключ, с червени лещи, консумация до 115mA
Тип LА1 Постоянно светеща, със светодиоди, с фотодатчик, скрит ключ, с червени лещи, консумация до 60mA
Тип B Мигаща, с крушка с нажежаема жичка, с фотодатчик, с трипозиционен ключ, режими на работа “слънце” /без фотодатчик/ и “луна” /с фотодатчик/, светодиодна индикация за захранването и за понижаване напрежението на батерията, с жълти лещи, консумация до 50mA
Тип B1 Мигаща, с крушка с нажежаема жичка, с фотодатчик, скрит ключ, с жълти лещи, консумация до 40mA
Тип LB1 Мигаща, със светодиоди, с фотодатчик, скрит ключ, с жълти лещи, консумация до 60mA.

ПЪТНИ СИГНАЛНИ ЛАМПИ С ПЛОСКА ЛЕЩА, С РЕФЛЕКТОР - BLITZ

C3 Мигаща, с I-образна ксенонова лампа, мощност на излъчването - 1Ws, с фотодатчик,
с трипозиционен ключ, режими на работа “слънце” /без фотодатчик/ и “луна” /с фотодатчик/, светодиодна индикация за захранването и за понижаване напрежението на батерията, с жълта леща, консумация до 350mA
C4 Мигаща, с I-образна ксенонова лампа, мощност на излъчването - 1Ws, с трипозиционен ключ, с жълта леща, консумация до 350mA
C6 Мигаща, с U-образна ксенонова лампа, мощност на излъчването - 3Ws, без фотодатчик, с двупозиционен външен ключ, с жълти лещи, захранване +12V, консумация до 1A

ПЪТНИ СИГНАЛНИ ЛАМПИ С ЦИЛИНДРИЧНА ЛЕЩА И СТОЙКА ТИП КОНУС BLITZ

Комплект от 3бр. BLITZ лампи , които могат да се присъединяват чрез кабели към всяка лампа и към запалката на автомобила.

Предназначение – За полицията при обозначаване и сигнализаця на пътно транспортни произшествия.

Основни технически параметри:

  • захранване +12V (от автомобилен акумулатор)
  • консумация до 1.5A
  • препоръчително разстояние между лампите - 5m
  • дължина на кабелите -5м между лампите и 10м от първата лампа до автомобила

Печат