ПЪТНИ СИГНАЛНИ ЛАМПИ за синхронно светене тип “БЯГАЩА СВЕТЛИНА”

S-C4 - комплект от 6бр. BLITZ лампи C4, които се присъединяват чрез кабели към КУТИЯ за управление

Основни технически параметри
- захранване +12V (от автомобилен акумулатор),
- консумация до 1A,
- брой светлинни вълни в минута - 60 до 75,
- препоръчително разстояние между лампите - 5m,
- дължина на кабелите - по заявка на клиента

S-C6 - комплект от 6бр. BLITZ лампи C6, които се присъединяват чрез кабели към КУТИЯ за управление

Основни технически параметри
- захранване +12V (от автомобилен акумулатор),
- консумация до 2A,
- брой светлинни вълни в минута - 60 до 75,
- препоръчително разстояние между лампите - 5m,
- дължина на кабелите – 1-5м,2-10м,3-15м,4-20м,
5-25м,6-30м. А също и с дължини по заявка на клиента.


Печат