Пластмасовият цех разполага със следното оборудване:

1. Шприц-машина - ENGEL ES 1300/250 на “Engel Vertriebs” Австрия.
Технически данни:
Максимален обем на шприцвания детайл    - 617 кубични см
Максимално тегло на шприцвания детайл* - 500 гр
*Стойностите се отнасят за полистирол; средни стойности на обработка;
Ход на дюзата       - 350 мм
Ход на отваряне    - 860 мм
Височина на инструмента: максимум - 800 мм; минимум - 200 мм
Носещи плочи: габаритни размери - 910 мм x 910 мм
Разстояние между колоните: хоризонтално - 635 мм
вертикално     - 635 мм

Машината се управлява с микрокомпютър с оригинален софтуер на производителя, което позволява по-лесно управление, максимална точност на зададените параметри на работния цикъл и непрекъснатост на процеса.

 2. Шприцове ENGEL ES 330 / 80 на “ Engel Vertriebs” Австрия – три машини.
Технически данни:
Максимален обем на шприцвания детайл    - 113 кубични см
Максимално тегло на шприцвания детайл* - 80 гр
*Стойностите се отнасят за полистирол; средни стойности на обработка;
Ход на дюзата    - 250 мм
Path of opening    - 500 мм
Височина на инструмента: максимум - 460 мм; минимум - 200 мм
Носещи плочи: габаритни размери - 580 мм x 580 мм
Разстояние между колоните: хоризонтално - 410 мм
вертикално     - 340

Максимално тегло на инструмента – 1 тон.

Машината се управлява с микрокомпютър с оригинален софтуер на производителя, което позволява по-лесно управление, максимална точност на зададените параметри на работния цикъл и непрекъснатост на процеса.

Всички машини са съоръжени със специални устройства:

  1.1. Конвертор S 25 Piovan – Италия – обем 11.5 кг, топъл въздух до 90°C, филтър за прах, колектор за метални частици и пневматичен транспорт – използва се за зареждане и подсушаване на материала.

 1.2. Устройство в помощ на шприцването GWK- TW60. 06 / GWK mbH - Австрия за темпериране на инструмента на определен градус с температурен диапазон:от 20°C до 90°C.
В пластмасовия цех има две сушилни за предварително подсушаване на гранулите и машина за раздробяване на пластмасов скрап.


Печат