Произвеждаме електронни модули за водоструйни и пароструйни машини с високо налягане със следните възможности:

          - управление на еднофазни и трифазни двигатели;
          - управление на машини за студена и топла вода;
          - управление процеса на горене в горивната камера;
          - управление подаването на миещ препарат и антикалгон;
          - отчитане на отработените часове и възможност за прочитането им със съответен четец;
          - възможност за спиране на машината при липса на вода;
          - възможност за спиране на машината при теч на вода;


Печат