Извършваме монтаж на печатни платки с SMD и дискретени елементи, херметизация на електронни модули с висока степен на ел.изолация и влагозащита, нанасяне на лакови покрития, ултразвуково обезмасляване с органични разтворители.

В лабораторни условия се провеждат анализи и изследвания на конструкторски, електрически, термични, вибрационни и други характеристики на изделията.

Производствените участъци са обезпечени с всички необходими условия за специализирани процеси и проверки като електрически и климатични изпитания: студо и топлоустойчивост, влага, солена мъгла, вибрации.


Печат